สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เว็บเคาน์เตอร์


เว็บไซต์ Bike UnAiRak ส่วนกลาง

 
กิจกรรมเพิ่มเติม

ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ระยะทางประมาณ ๒๙.๙ กิโลเมตร
จุดเริ่มต้น ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง โดยใช้เส้นทางเดียวกันกับงาน Bike for Dad   
 

   
  


กิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดพะเยา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑    
กิจกรรมลงทะเบียนรับเสื้อปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดพะเยา วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 กิจกรรมลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน© 2018 by จังหวัดพะเยา สำนักงานจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5444-9601