เรื่อง ปัญหาการซื้อขายออนไลน์

ผู้ดูแลฟอรั่ม: ppo-gs, ppo-it

เรื่อง ปัญหาการซื้อขายออนไลน์

โพสต์โดย ppo-ocpb เมื่อ จ. 08 มิ.ย. 2020 4:54 pm

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในประเทศไทยข้อมูลจาก ETDA ระบุว่าผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง 8-10% ต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การพัฒนาของเครื่องมือสื่อสาร และราคาที่ถูกลง ทำให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยเติบโตไปด้วย ทั้งจานวนผู้ซื้อ ผู้ขายทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นของการซื้อขายออนไลน์ ได้ทำให้เกิดปัญหา กับผู้บริโภค เช่น โฆษณาเกินจริง เป็นเท็จ การฉ้อโกง การหลอกลวง ซื้อของแล้วไม่ได้ของ ไม่ได้เงินคืนหรือถึงแม้ ได้เงินคืนก็ต้องใช้เวลารอคอยยาวนาน ซึ่งปัญหาจะยิ่งร้ายแรงมากขึ้น ในการดำเนินการหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้มีการแจ้งให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านช่องทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันไลน์ รวมถึงแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่มียอดขายเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท ให้มาลงทะเบียนเป็นผู้ค้าตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 ไม่เช่นนั้น จะมีโทษจาคุก 1 ปี และปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ สคบ. ยังได้มีการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องของการเตือนภัยแก่ผู้บริโภคปรากฎอยู่ในมาตรา 10(3) ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้อำนาจคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่า มีอำนาจหน้าที่ในการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียต่อสิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจก็ได้ ซึ่ง สคบ. ได้มีการดำเนินการแจ้งชื่อผู้ประกอบการที่ถูกดำเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโฆษณาเป็นเท็จ การทำสัญญาไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง การพิจารณาเยียวยาความเสียหาย หรือการละเมิดต่อผู้บริโภค และมีการร้องเรียนมาที่ สคบ. ผ่านทาง เว็บไซต์ของสำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดพะเยา (สคบ.พะเยา)
สำนักงานจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 3
โทร.0 5444 9596 ต่อ 26722
ppo-ocpb
 
โพสต์: 57
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤ. 04 ก.ย. 2008 10:01 am

ย้อนกลับไปยัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดพะเยา (สคบ.จังหวัดพะเยา)

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 1 บุคคลทั่วไป