แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

ผู้ดูแลฟอรั่ม: ppo-gs, ppo-it

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

โพสต์โดย ppo-ocpb เมื่อ อ. 14 ม.ค. 2020 9:37 am

ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔2 (พ.ศ. ๒๕๖2) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อน ที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าควบคุมฉลาก โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 271 ง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา ๕๒
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดพะเยา (สคบ.พะเยา)
สำนักงานจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 3
โทร.0 5444 9596 ต่อ 26722
ppo-ocpb
 
โพสต์: 57
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤ. 04 ก.ย. 2008 10:01 am

ย้อนกลับไปยัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดพะเยา (สคบ.จังหวัดพะเยา)

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 1 บุคคลทั่วไป