กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา
http://www.mooyopapee.com/board/

ผลการประเมินในการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (๑ ม.ค. ๒๕๕๙ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙)
http://www.mooyopapee.com/board/viewtopic.php?f=70&t=33608
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ppo-mod [ จันทร์ 25 เม.ย. 2016 2:55 pm ]
หัวข้อกระทู้:  ผลการประเมินในการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (๑ ม.ค. ๒๕๕๙ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙)

จังหวัดพะเยาได้ทำการประเมินผลในการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่า จำนวนฐานข้อมูล ทั้งหมด ๑๖๕ ฐานข้อมูล/ตัวชี้วัด ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเข้าข้อมูลแล้ว จำนวน ๖๒ ฐานข้อมูล/ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๘ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) โดยส่วนราชการ/หน่วยงานมีการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางฯ รายละเอียดตามผลการประเมินตนเองฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ พิจารณา เร่งรัดการดำเนินงานในการปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลฯให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนฐานข้อมูล/ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ

แนบไฟล์:
30 มี.ค.2559.xls [40 KiB]
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/