กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา

กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา
วันเวลาปัจจุบัน พฤหัสฯ. 22 ต.ค. 2020 5:37 am

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กระทู้ที่ยังถูกใช้งาน
 หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

pokkrongphayao

0

1723

พุธ 16 พ.ย. 2016 3:22 pm

pokkrongphayao ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ

pokkrongphayao

0

894

พุธ 16 พ.ย. 2016 3:19 pm

pokkrongphayao ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน งบประมาณ 2560 จังหวัดพะเยา (สงป ครั้งที่ 2)

pokkrongphayao

0

1024

จันทร์ 17 ต.ค. 2016 3:48 pm

pokkrongphayao ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน งบประมาณ 2560 จังหวัดพะเยา (สงป. ครั้งที่ 2)

pokkrongphayao

0

784

จันทร์ 17 ต.ค. 2016 3:31 pm

pokkrongphayao ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ2559

ppo-ps

0

865

พฤหัสฯ. 19 พ.ค. 2016 10:56 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา(พ.ศ.2561-2564)

ppo-ps

0

1010

พฤหัสฯ. 12 พ.ค. 2016 5:26 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่น

ppo-ps

0

923

อังคาร 10 พ.ค. 2016 2:47 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)

ppo-ps

0

951

อังคาร 10 พ.ค. 2016 11:09 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ppo-ps

0

926

พุธ 04 พ.ค. 2016 9:41 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ผลการประเมินในการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (๑ ม.ค. ๒๕๕๙ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙)

ppo-mod

0

1710

จันทร์ 25 เม.ย. 2016 2:55 pm

ppo-mod ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบรายงานเงินเหลือจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ppo-ps

0

815

ศุกร์ 18 มี.ค. 2016 4:24 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/ว1936 ลงวันที่ 17 มีนาคม 59 เรื่อง การดำเนินโครงการตามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้าน

ppo-ps

0

810

พฤหัสฯ. 17 มี.ค. 2016 3:00 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบฟอร์มแผนการก่อหนี้รายการงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจ่าย ปี2559

ppo-ps

0

842

พุธ 09 มี.ค. 2016 11:46 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ppo-ps

0

849

ศุกร์ 04 มี.ค. 2016 2:37 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย 0017.2/ว 1095 ลงวันที่ 12 กพ 59 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

ppo-ps

0

865

ศุกร์ 12 ก.พ. 2016 10:56 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย 0017.2/ว 1056 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

ppo-ps

0

804

พุธ 10 ก.พ. 2016 4:47 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง ปี 2559

ppo-ps

0

854

พฤหัสฯ. 21 ม.ค. 2016 1:02 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2 ว 502 ลงวันที่ 19 ม.ค. 59 บริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ppo-ps

0

836

อังคาร 19 ม.ค. 2016 4:42 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบประเมินโครงการ ปี 2558

ppo-ps

0

904

ศุกร์ 13 พ.ย. 2015 6:29 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ppo-ps

0

937

ศุกร์ 13 พ.ย. 2015 6:07 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0017.2/ว6517 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ppo-ps

0

876

พฤหัสฯ. 12 พ.ย. 2015 3:55 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

ppo-ps

0

1037

พฤหัสฯ. 12 พ.ย. 2015 10:19 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ คณะกรรมการ ติดตามโครงการตามาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

ppo-ps

0

794

จันทร์ 09 พ.ย. 2015 5:21 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ คณะกรรมการ ติดตามโครงการตามาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

ppo-ps

0

710

จันทร์ 09 พ.ย. 2015 5:21 pm

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบฟอร์มอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ppo-ps

0

898

จันทร์ 26 ต.ค. 2015 11:13 am

ppo-ps ดูข้อความล่าสุด

 

 
 บอร์ด   หัวข้อ   โพสต์   โพสต์ล่าสุด 
ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

Moderator: ppo-hr, ppo-gs, ppo-ps, ppo-it

96

96

พุธ 16 พ.ย. 2016 3:22 pm

pokkrongphayao ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การติดตามการนำเข้าข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

Moderator: ppo-hr, ppo-gs, ppo-ps, ppo-it

14

14

จันทร์ 25 เม.ย. 2016 2:55 pm

ppo-mod ดูข้อความล่าสุดเขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ไปที่:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Thai language by Mindphp.com & phpBBThailand.com