กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา

กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา
วันเวลาปัจจุบัน อังคาร 27 ต.ค. 2020 6:37 pm

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
โพสต์กระทู้ใหม่  [ 141 หัวข้อ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6  ต่อไป
 หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
กระทู้นี้ถูกล็อก คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความ หรือ ตอบกลับในกระทู้นี้ ไฟล์แนบ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (ยุบเลิกตาม คส.สป.มท.ที่ 339/2559 ลว.26 พ.ค.2559)

ppo-mod

0

1567

พฤหัสฯ. 02 มิ.ย. 2016 10:03 pm

ppo-mod ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

ppo-it

0

825

พุธ 15 ก.ค. 2015 10:29 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ พย๐๐๑๗.๑/ว๓๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

ppo-it

0

849

จันทร์ 22 มิ.ย. 2015 2:06 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ นร ๐๑๑๐/ว๑๓๘๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการและบัญชานายกรัฐมนตรี

ppo-it

0

763

พุธ 17 มิ.ย. 2015 4:03 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ที่ พย๐๐๑๗.๑/ว๓๓๓๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การให้ใช้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ppo-it

0

812

พุธ 10 มิ.ย. 2015 10:33 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒ "ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ" ประจำปีงบประมาณ 2558

ppo-it

0

831

อังคาร 09 มิ.ย. 2015 1:59 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

ppo-it

0

785

ศุกร์ 22 พ.ค. 2015 3:04 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ

ppo-it

0

731

พฤหัสฯ. 14 พ.ค. 2015 1:31 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

ppo-it

0

832

จันทร์ 20 เม.ย. 2015 12:56 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

ppo-it

0

851

พฤหัสฯ. 19 มี.ค. 2015 9:30 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สำเนาสมุดตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบที่ ๑

ppo-it

0

2344

อังคาร 24 ก.พ. 2015 9:26 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘

ppo-it

0

897

ศุกร์ 23 ม.ค. 2015 2:13 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ สำเนาสมุดตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายคณิต เอี่ยมระหงษ์) วันอังคารที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ppo-it

0

2677

อังคาร 25 พ.ย. 2014 2:26 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การติดตาม กำกับ และผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ว ๑๑๒๕๖ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๗)

ppo-it

0

896

พฤหัสฯ. 20 พ.ย. 2014 10:39 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ (ดาวน์โหลด) ประเด็นการตรวจราชการฯ และแบบรายงานการตรวจราชการฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ppo-it

0

844

พฤหัสฯ. 13 พ.ย. 2014 2:23 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ข้อสั่งการเพิ่มเติม สำเนาสมุดตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบที่ ๒

ppo-it

0

2239

ศุกร์ 10 ต.ค. 2014 1:32 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ คำสั่งมอบหมายให้ส่วนราชการรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ppo-it

0

978

ศุกร์ 10 ต.ค. 2014 9:52 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

ppo-it

0

928

พฤหัสฯ. 09 ต.ค. 2014 11:03 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของส่วนราชการ/หน่วยงานหลัก

ppo-mod

0

1372

อังคาร 07 ต.ค. 2014 8:55 am

ppo-mod ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ppo-it

0

945

พุธ 27 ส.ค. 2014 9:41 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ppo-it

0

1047

พุธ 27 ส.ค. 2014 9:39 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบที่ ๒

ppo-it

0

965

จันทร์ 18 ส.ค. 2014 12:00 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

ppo-it

0

855

จันทร์ 18 ส.ค. 2014 11:58 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ แบบรายงานผลตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ด้านทุนสารสนเทศ Information Capital Survey ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ppo-mod

0

1160

พุธ 11 มิ.ย. 2014 10:26 pm

ppo-mod ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ มิติที่ ๔ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ด้านทุนสารสนเทศ Information Capital Survey

ppo-it

0

1371

พฤหัสฯ. 27 มี.ค. 2014 8:49 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

แสดงกระทู้จาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่  [ 141 หัวข้อ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


มีหลายโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน มีหลายโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน    ประกาศ ประกาศ
โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ เป็นที่นิยม ] โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ เป็นที่นิยม ]    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ เป็นที่นิยม ] ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ เป็นที่นิยม ]    ปักหมุด ปักหมุด
โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ ล็อก ] โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน [ ล็อก ]    ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ ล็อก ] ไม่มีโพสต์ที่ยังไม่อ่าน [ ล็อก ]    ย้ายกระทู้ ย้ายกระทู้
ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ไปที่:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Thai language by Mindphp.com & phpBBThailand.com